Hyvä tietää

Reumasairaudet ja rokotukset

Hyvä tietää rokotuksista reumasairauksia sairastaville

Reumasairauksissa alttiutta erilaisille infektioille voivat lisätä sekä itse sairauden aiheuttama tulehdus että tulehduksen hillitsemiseen käytetyt lääkkeet. Koska rokotukset vähentävät riskiä sairastua moniin helposti tarttuviin sairauksiin, suositellaan reumasairauksia sairastaville sekä heidän läheisilleen etenkin kansalliseen rokoteohjelmaan kuuluvien rokotteiden ottamista. Joskus muidenkin rokotteiden antaminen on aiheellista.

Rokotukset suositellaan annettaviksi silloin, kun reumasairaus on mahdollisimman rauhallisessa vaiheessa ja lääkitys on pienimmillään. Käytössä oleva lääkitys tulee muutoinkin ottaa huomioon ja mahdollisesti tauottaa rokotusten yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan rokotesuoja tulee varmistaa ennen reumasairauden hoidon aloittamista. Rokotteiden ottamisesta kannattaa keskustella reumahoitajan tai hoidosta vastaavan lääkärin kanssa.

Rokotteet, jotka eivät sisällä eläviä taudinaiheuttajia

Ei-eläviä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet voidaan antaa turvallisesti, vaikka reumasairauden hoitoon käytettäisiin vastustuskykyä alentavaa lääkitystä. Esimerkiksi kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote, pneumokokkirokotteet ja influenssarokote ovat reumasairauksia sairastaville suositeltavia rokotteita, jotka eivät sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Myös koronavirusrokotteet voidaan antaa turvallisesti.

Reumasairautta sairastavilla rokotteen muodostama suoja saattaa jäädä tavallista alhaisemmaksi. Rokotteen antama osittainenkin suoja on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin sairauksille altistuminen rokottamattomana.

Eläviä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet

Vastustuskykyä heikentävää lääkitystä käyttäville ei tule antaa eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, sillä rokotekanta saattaa aiheuttaa taudin. Eläviä taudinaiheuttajia sisältävä rokote voi kuitenkin olla tarpeen antaa esimerkiksi tuhka- tai vesirokkoa sekä keltakuumetta vastaan.

Näiden rokotteiden kohdalla voi olla tarpeen tauottaa tai vähentää reumasairauden hoitoon käytettyä lääkitystä, mikäli käytössä on biologisia lääkkeitä tai suuriannoksinen kortisoni. Myös useiden lääkkeiden yhdistelmiä käytettäessä tulee harkita lääkityksen tauottamista. Rokotteista ja lääkityksen tauottamisesta tai vähentämisestä tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Lue lisää aiheesta

Tarkempaa tietoa lääkityksen tauottamisesta rokotusten yhteydessä löytyy Reuma-aapisesta yksittäisten reumalääkkeiden kohdalta. Tarkempia ohjeita löytyy myös THL:n verkkosivuilta sekä Terveyskylästä Reumatalon sivuilta.