Bra att veta

Vaccinationer vid reumatiska sjukdomar

Bra att veta om reumatiska sjukdomar och vaccinationer

Vid reumatiska sjukdomar kan den inflammation som själva sjukdom orsakar och de läkemedel som man använder för att dämpa inflammationen öka känsligheten för olika infektioner. Eftersom vacciner minskar risken att insjukna i många sjukdomar som smittar lätt, rekommenderas det att personer som insjuknat i reumatiska sjukdomar och även deras anhöriga åtminstone tar de vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Ibland finns det även anledning att ge andra vacciner.

Vacciner ska helst ges när den reumatiska sjukdomen är i sin lugnaste fas och när medicineringen är minimal. Läkemedelsbehandlingen bör alltid beaktas och eventuellt pausas i samband med vaccinationer. Om möjligt, bör vaccinationsskyddet säkerställas innan behandlingen av den reumatiska sjukdomen inleds. Diskutera vaccinationer med en reumaskötare eller den läkare som ansvarar för behandlingen.

Vacciner som inte innehåller levande sjukdomsalstrare

Vacciner som inte innehåller levande sjukdomsalstrare kan ges säkert även om den reumatiska sjukdomen behandlas med läkemedel som försämrar immunförsvaret. Exempel på vacciner som inte innehåller levande sjukdomsalstrare och som rekommenderas för personer insjuknade i reumatiska sjukdomar är difteri- och stelkrampsvaccin, pneumokockvacciner och influensavaccin. Även vacciner mot coronaviruset kan ges säkert.

Personer som insjuknat i reumatiska sjukdomar kan ha sämre vaccinationsskydd än genomsnittet. Men ett partiellt skydd är ändå ett bättre alternativ än att utsätta sig för sjukdomar utan att vara vaccinerad.

Vacciner som innehåller levande sjukdomsalstrare

Personer som använder läkemedel som försämrar immunförsvaret bör inte ges vacciner som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare eftersom vaccinstammen kan orsaka den egentliga sjukdomen. Det kan ändå vara nödvändigt att ge vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare till exempel mot mässling, vattkoppor och gula febern.

När det gäller dessa vacciner, kan det bli nödvändigt att pausa eller minska på behandlingen mot den reumatiska sjukdomen om behandlingen består av biologiska läkemedel eller kortison i stora doser. Även vid kombinationsbehandling bör man överväga uppehåll i behandlingen. Vacciner och uppehåll i behandlingen eller en minskning av mediciner bör diskuteras med den behandlande läkaren.

Läs mer om reumatiska sjukdomar och vaccinationer

Närmare information om uppehåll i läkemedelsbehandlingen i samband med vaccinationer finns i Reuma-abc under enskilda antireumatiska läkemedel. Närmare anvisningar finns också på THL:s webbplats och på Reumahuset på Hälsobyn.fi.