Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Infliksimabi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito, lapsilla vain harvoin.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Infliksimabia (Flixabi®Inflectra®, Remicade®, Remsima®, Zessly®) on saatavana kuiva-ainetta sisältävinä injektiopulloina sekä esitäytettynä injektioruiskuna ja annoskynänä. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Vaikutus nähdään 1–2 viikon kuluessa ja lisääntyy noin kolmeen kuukauteen saakka hoidon aloittamisesta.

Flixabi, Inflectra, Remsima ja Zessly ovat alkuperäislääkkeen kaltaisia valmisteita (biosimilaareja). Vaikutus on sama kuin alkuperäislääkkeellä (Remicade), mutta ilman harkintaa vaihtoa ei pidä tehdä, vaikka kustannukset ovat alhaisemmat. 

Infliksimabi on kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) vasta-aine ja estää solujen välistä tiedonsiirtoa vaikuttamalla tähän reumaattisessa tulehduksessa keskeiseen aineeseen. Kun TNF-α:n toiminta estyy, niveltulehdus ja siihen liittyvä nivelvaurio vähenevät. Infliksimabi kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Etenkin nivelreumassa ja nivelpsoriaasissa infliksimabi on suositeltavaa antaa yhdistettynä metotreksaattiin tai muuhun vastaavaan hoitoon. 

Lääkkeen annostus ja antaminen

Infliksimabi annetaan yleensä ainakin hoidon aluksi tiputuksena laskimoon. Lääkkeen valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava. Laskimoon annettavan lääkkeen annostus riippuu potilaan painosta ja sairaudesta. Annostuksen aikataulussa voi olla eroja lääkevalmisteiden välillä. Tiputus kestää noin kaksi tuntia, ja sen aikana hoitaja seuraa verenpainetta ja pulssia. Vointia tarkkaillaan myös tiputuksen jälkeen 1–2 tuntia mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Infliksimabia on saatavana myös ihonalaisesti pistettävänä valmisteena, jota annetaan tavallisesti kahden viikon välein. Lääkkeen antamisessa ja annostuksessa on noudatettava hoitavan lääkärin ohjeistusta.

Haittavaikutukset

Laskimoon annettavan lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen laskua. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Allergisuuteen taipuvaisia on seurattava tavallista huolellisemmin ja mahdollisesti annettava esilääkitystä. Myös hoitojen välisinä aikoina voi harvinaisina esiintyä nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja ja verenpaineen nousua.

Satunnaisesti on esiintynyt maksaentsyymien kohoamista ja joskus maksavaurioitakin. Lääkettä ei saa käyttää yhdessä anakinra-lääkkeen kanssa haittavaikutusten vuoksi.

Infliksimabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Vakavien infektiotautien esiintyminen hoidon yhteydessä ei ole yleistä, mutta hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on jokin krooninen hoitamaton infektiotauti. Tuberkuloosi voi aktivoitua infliksimabihoidon yhteydessä, joten jo ennen hoidon aloittamista on tuberkuloosiriski selvitettävä. Tarvittaessa on harkittava samanaikaista tuberkuloosilääkitystä. Hoidon aikana on mahdollisia tuberkuloosin oireita tarkkailtava.

Myös B-virushepatiitti voi aktivoitua, joten tämän viruksen kantajia on tarkoin seurattava. Infliksimabin ei ole havaittu lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin. Biologisten lääkkeiden käytön yhteydessä on kuitenkin pidetty mahdollisena lymfoomaan sairastumista. 

Jos hoito aloitetaan uudelleen yli 16 viikkoa aiemman hoitokerran jälkeen, ovat yliherkkyysreaktiot mahdollisia.

Leikkaushoito on järjestettävä siten, että edeltävästä hoitokerrasta on vähintään kolme viikkoa. Seuraava infliksimabihoito voidaan antaa aikaisintaan kaksi viikkoa toimenpiteen jälkeen. Tauotuksen kestoa leikkauksen yhteydessä tulee harkita sen mukaan, onko hoito annettu tiputuksena laskimoon vai ihon alle pistettynä.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa vähintään seitsemän viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen 2–4 viikon kuluttua rokotuksesta.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana infliksimabia ei pidä käyttää ilman merkittävää syytä. Raskauden ehkäisyä suositellaan vielä kuuden kuukauden ajan hoitojakson jälkeen. 

Jos lääke on ollut käytössä raskauden tai imetyksen aikana, on lapsen rokotuksista keskusteltava tällöin lääkärin kanssa.

Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Infliksimabihoidon aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Seurannassa suositellaan ainakin CRP:n, täydellisen verenkuvan ja maksaentsyymien (ALAT) tarkkailua infuusiota edeltäen lääkärin harkinnan mukaan. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Harkinnan mukaan voi olla aiheellista tutkia ajoittain tumavasta-aineet ja muita autovasta-aineita (DNA- ja kardiolipiinivasta-aineet), sillä näiden esiintyminen hoidon aikana voi liittyä haittavaikutusten lisääntymiseen.

Infliksimabihoito edellyttää seurantaa siihen perehtyneen erikoislääkärin toimesta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 15.5.2023