Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Abatasepti

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, lastenreuman ja nivelpsoriaasin peruslääkehoito, jos perinteisillä lääkkeillä ei ole saatu riittävää hoitotulosta. Abataseptiä on annettu myös monissa sidekudossairauksissa.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Abataseptiä (Orencia®) on saatavana kuiva-ainetta sisältävänä injektiopullona sekä esitäytetyssä ruiskussa tai annoskynässä. Abatasepti kuuluu biologisten reumalääkkeiden ryhmään. Ihmisen immuunijärjestelmän T-soluilla on merkitystä nivelreuman aiheuttaessa tulehdusta ja nivelvaurioita. T-solut on aktivoitava, ennen kuin ne toimivat. Tämä tapahtuu siten, että tietyt molekyylit sitoutuvat T-solujen pinnalla oleviin reseptoreihin. Abatasepti sitoutuu kahteen näistä molekyyleistä (CD80, CD86), jolloin aktivoituminen estyy. Seurauksena on oireiden rauhoittuminen ja sairauden etenemisen sekä nivelvaurioiden estyminen.

Hoitovaikutus on havaittavissa jo parin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta ja paranee edelleen usean kuukauden aikana. Hoidon teho säilyy pitkäaikaisesti. Abataseptiä on toistaiseksi annettu pääasiassa yhdistelmähoitona metotreksaatin kanssa. Yleensä näin suositellaan meneteltävän nivelreumaa hoidettaessa sekä aikuisilla että lapsilla.

Annostus ja antotapa

Hoito aloitetaan antamalla abataseptia 30 minuuttia kestävänä tiputuksena laskimoon tai käyttämällä jo alusta alkaen viikoittaisia ihon alle ruiskutettavia annoksia. Tiputuksena annetaan noin 10 mg potilaan painokiloa kohti, joten yhdellä kertaa annetaan 2–4 injektiopulloa. Lääkkeen liuottamisessa ja laimentamisessa on tarkoin noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Lääkettä annettaessa sairaanhoitaja seuraa potilaan vointia ja verenpainetta. 

Laskimoon annetun annoksen jälkeen tai jo aloitettaessa voidaan käyttää ihon alle annettavaa valmistetta. Sitä annetaan ruiskussa tai kynässä oleva annos kerran viikossa. Potilas tai joku hänen läheisensä voi opetella antamisen. Lasten hoitaminen ihonalaisesti on mahdollista tietyin ehdoin lääkkeen annostelutaulukon mukaisesti perustuen potilaan painoon.

Jos hoito jatkuu laskimonsisäisesti, annetaan ensimmäisen hoitokerran jälkeen yhtä suuret lääkeannokset kahden ja neljän viikon kuluttua hoidon aloittamisesta ja sitten neljän viikon välein. 

Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä allergisia reaktioita kuten kutinaa, ihottumaa tai yskää. Huimaus, päänsärky tai verenpaineen nousu ovat myös mahdollisia. Hengenvaarallisia reaktioita on ollut hyvin harvoin. Verenkuvan muutoksina voi joskus esiintyä leukosyyttien tai trombosyyttien laskua. 

Haittavaikutuksina pitkäaikaishoidon aikana on joskus havaittu mm. muutoksia maksan toimintakokeissa (ALAT), vatsavaivoja sekä väsymystä. 

Abatasepti voi lisätä alttiutta infektioihin, mutta tämä on harvinaista. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektiotauti tai vakava krooninen infektiosairaus. Tuberkuloosin aktivoitumista ei ole havaittu abataseptihoidon yhteydessä, mutta tämä on mahdollista. Piilevän tuberkuloosin mahdollisuus on selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Muiden biologisten lääkkeiden ja abataseptin samanaikainen käyttö ei ole sallittua. Muutoin ei ole havaittu ongelmia, jos potilas saa abataseptin rinnalla muita lääkehoitoja.

Leikkaushoidon suuruudesta riippuen on harkittava muutoksia abataseptin antamisessa. Lääkityksen tauottamisesta tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa kymmenen viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen 2–4 viikon kuluttua rokotuksesta.

Raskaus ja imetys

Ei ole viitteitä siitä, että abatasepti alentaisi hedelmällisyyttä tai aiheuttaisi vaaraa kehittyvälle sikiölle. Raskauden tai imetyksen aikana abataseptia ei saa antaa, ellei se ole aivan välttämätöntä. Raskauden ehkäisy ja imetyksestä pidättäytyminen on suositeltavaa vielä 14 viikon ajan hoidon päättymisestä. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta. 

Hoidon seuranta

Abataseptin aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Lääkeannoksen lisäämisen jälkeen tehdään kontrollikokeet kerran 2–3 viikon kuluttua. Erikoislääkärin on vastattava abataseptihoidon seurannasta. Tarkempia ohjeita hoidon seurantaan löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 12.5.2023