Siirry sisältöön

Uutiset

Vammaissopimuksen toteutumisessa Suomessa on merkittäviä haasteita

Vammaisten ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ei aina pystytä vastaamaan, selviää vammaisjärjestöjen kyselystä.

Merkittävä osa vammaisista ihmisistä kokee, ettei ole saanut arjessa tarvitsemiaan palveluita, selviää Vammaisfoorumin viime vuonna tekemästä kyselystä. Kyselyllä selvitettiin vammaisyleissopimuksen oikeuksien toteutumista käytännössä Suomessa. Vammaisjärjestöt käyttävät kyselyä pohjana rinnakkaisraportille, joka annetaan YK:lle Suomen maaraportin ohessa.  

Suomen lainsäädännössä vammaisten ihmisten tarvitsemien erityisten sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen tulee perustua yksilölliseen tarpeeseen. Tämä ei kyselyn mukaan toteudu riittävästi. Haasteena ovat vammaispalvelujen laadun ja järjestämistavan ongelmat. Muun muassa ostopalveluiden kilpailuttaminen voi johtaa massahankintoihin ja palveluratkaisuihin, joissa yksittäisen henkilön tarpeita ei ole mahdollista huomioida.

Kyselystä selviää esimerkiksi, että vastaajista 45 prosenttia ei koe saaneensa tarvitsemaansa kuntoutusta. 29 prosenttia taas kertoo, ettei ole saanut tarvitsemiaan, tilanteeseensa sopivia apuvälineitä. Vastaajista 60 prosenttia katsoo saavansa riittävästi henkilökohtaista apua. Vammaisfoorumi toteaa, etteivät vammaisten ihmisoikeudet toteudu Suomessa nykyisellään.

Tiedote kyselystä on luettavissa Vammaisfoorumin verkkosivulla pdf-muodossa.