Siirry sisältöön

Uutiset

Sote kaatui, miten käy hoidon?

Vaikuttaako soten kaatuminen reuma -ja tule-sairaiden hoitoon?

Sote-uudistuksen kaatuminen ei vaikuta tämän hetkisiin terveyspalveluihin. Hoito jatkuu ennallaan. Alueilla, joissa on kokeiluja ja yhteistyötä, asiat jatkuvat ennalta suunnitellusti. Tarvittaessa saat lisätietoa omasta terveydenhuollon yksiköstäsi.

Mitä sote-uudistukselle nyt käy?

Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Työ suunnataan valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä. Tuleva hallitus tekee ratkaisut myös tehdyn työn hyödyntämisestä.

Valmisteluun osallistuneet organisaatiot (maakunnat, ministeriöt, palvelukeskukset, Luova) saavat tarkempaa ohjeistusta ministeriöistä. Tällä hetkellä valmistellaan mm. talousohjetta, jossa kerrotaan, mihin myönnettyä rahaa voidaan alasajon aikana käyttää.

Seuraavaksi tehdään välitilinpäätös siitä, mitä 18 maakunnassa on saatu aikaan. Esimerkiksi missä vaiheessa ollaan ICT:ssä ja digiasioissa tai lapsi- ja perhepalveluiden rakentamisessa. Tavoitteena on dokumentoida tehty työ niin hyvin, että se tukee mahdollisia tulevia uudistusprosesseja.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun on vuosina 2017–2019 käytetty noin 200 miljoonaa euroa. Valtaosa rahoituksesta on myönnetty maakuntien liitoille uudistuksen esivalmistelutehtäviin sekä uudistuksessa tarvittavien ICT-muutosten valmisteluihin. Valmisteluorganisaatioiden jatkuvuus turvataan rajatusti 30.9.2019 saakka

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän haasteet eivät kuitenkaan ole hävinneet: palvelujen yhteensovittaminen toteutuu heikosti ja palvelujen saatavuudessa on ongelmia, kustannukset kasvavat ja väestö vanhenee. Asiantuntijoilla on laaja yhteinen ymmärrys siitä, että palvelut tulisi järjestää nykyistä suuremmilla alueilla.

Lisätietoa: LINKKI 

Kuka johtaa Suomea?

Pääministeri Juha Sipilä jätti 8. maaliskuuta hallituksensa eronpyynnön tasavallan presidentille. Presidentti pyysi hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä siihen saakka, kunnes uusi valtioneuvosto on nimitetty. Väistyvä hallitus saa virallisesti eron, kun uusi hallitus nimitetään.

Toimitusministeristöllä on muodollisesti sama toimivalta kuin hallituksella ennen sen eronpyyntöä. Sen asemaa määrittävät valtiosääntötulkinnat ja -käytännöt.

Toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle. Toimitusministeristö ei enää toteuta hallitusohjelmaa. Lisäksi sen edellytetään pidättäytyvän uusista tai laajakantoisista poliittisista aloitteista, jotka vaikuttaisivat uuden hallituksen toimintamahdollisuuksiin.

Lisätietoa: LINKKI