Siirry sisältöön

Blogi

Sananen vuoden 2020 tärkeimmistä vaikuttamistoimista  

Reumaliitossa vaikutimme erityisesti järjestöjen toiminnan turvaamiseksi sekä sairastamisen kustannusten alentamiseksi kuluneena vuonna. Syksyllä valmistauduttiin kevään kuntavaaleihin.
 

Kuluneen vuoden korona-tilanne on muuttanut lähes kaikkea, myös Reumaliiton vaikuttamistoimia. Esimerkiksi kasvokkain tapahtuvia tilaisuuksia ei eduskunnassa ole saanut järjestää. Siksi jokavuotinen Reumaviikon eduskuntatilaisuus muuttui sähköpostitse ja postitse tapahtuvaksi viestimme levittämiseksi.

Sanomamme kuitenkin oli tärkeä: sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta on turvattava. Syksyllä nimittäin hallituksen budjettisuunnitelmissa järjestöiltä uhattiin leikata 33 prosenttia rahoituksesta. Vaikka tilanne saatiin ensi vuoden osalta ratkaistua, rahoituksen pieneneminen uhkaa yhä tulevaisuudessa.

Haasteen sekä valtakunnallisille, että paikallisille toimijoille asettaa myös sote-uudistus, mikäli se toteutuu kaavaillun kaltaisena. Siinä sosiaali- ja terveydenhuolto siirrettäisiin maakunnille/hyvinvointialueille, eli pois kunnilta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka on vahvasti paikallisten yhdistysten toiminta-alaa, jakaantuisi uudistuksen myötä sekä kuntien että hyvinvointialueiden vastuulle. Moni kysyykin, mikä muutoksen myötä on paikallisten yhdistysten rooli ja miten varmistetaan viranomaisten yhteistyö ja rahoitus yhdistyksille.

Reumaliitto painotti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten takaamista myös lausunnossaan sote-uudistukseen nyt syksyllä. Se on myös pääviestimme kevään 2021 kuntavaaleihin. Kuntavaaliviestissä esitämme, että 1. Yhdistykset saavat rahoitusta toimintaansa ja tiloja käyttöönsä 2. Kunnassa tehdään yhteistyötä ja kuullaan yhdistyksiä 3. Kunnassa ymmärretään yhdistysten tärkeys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä.   

Kukin yhdistys voi muokata sanomaa omaan tarpeeseen sopivaksi. Yhdistysten kuntavaalivaikuttamisen tueksi on Reumaliitossa tehty vinkkilista eri vaikuttamisen keinoista. Vaikuttamista ei kannata pelätä. Yksinkertaisimmillaan se on ehdokkaan kanssa torilla käyty keskustelu. Rohkaisemme yhdistyksiä ja yksittäisiä jäseniä vaikuttamaan.

Reumaliiton vaikuttamisen pääpainopiste on pitkään ollut sairastamisesta potilaalle aiheutuvien kustannusten alentaminen. Pitkäjänteisen työmme tuloksena olemme kuluneen vuoden aikana saaneet pyyntöjä lausunnoista asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalta ja vielä mahdollisuuden puhua siitä poliitikoille.

Maininnan arvoinen lienee myös tosilitsumabi-nimisen lääkkeen saaminen Kelan korvausoikeuden piiriin rajoitetusti jättisoluarteriitin hoidossa. Otimme asiaan kantaa lausunnossamme.

Reuma- ja tule-sairaiden viestiä on viety eteenpäin monella eri tavalla ja tahoille. Vuosi 2021 tulee olemaan tärkeä vuosi valtakunnallisten ja paikallisten järjestöjen sekä yhdistysten toiminnan turvaamiseksi. Vaikuttamistyömme siis jatkuu.

 

Lisätietoa Reumaliiton vaikuttamistoiminnasta löydät nettisivuiltamme. Myös minuun voi mielellään olla yhteydessä.