Siirry sisältöön

Kannanotot

Reumaliiton kannanotto Kelan lääkinnällisestä kuntoutuksesta

Yleiskuntoutus ei riitä, tarvitaan erityisosaamista

Kela tarjoaa reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaille (tule) mm. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, moniammatillista yksilökuntoutusta ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutus on tärkeää työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseksi. 

Reumaliiton kannanoton pääkohdat 

• Kelan palveluntuottajilta kilpailutuksissa vaatima laatu on heikentynyt jo vuosia. 
• Sairausryhmien palvelukuvaukset samankaltaistuvat, eikä sairausryhmien erityistarpeita enää oteta huomioon riittävästi. Siitä syntyy ns. yleiskuntoutusta. Yleiskuntoutus ei riitä, tarvitaan erikoisosaamista.
• Kuntoutuksen erityisosaaminen täytyy säilyttää Suomessa.
• Laadukas kuntoutus säästää pitkällä tähtäimellä.
• Kelan kuntoutus on sairastuneille elintärkeää.
• Lääkinnällinen kuntoutus tulee ottaa kunnolla osaksi terveydenhuoltoa, sote- ja maakuntauudistusta sekä työvoimapolitiikkaa. 

Reumaliiton ratkaisuehdotukset Kelalle 

1. Tekeillä oleva ulkoinen selvitys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista ulotetaan koskemaan kaikkea Kelan lääkinnällistä kuntoutusta.
2. Palveluseteli kuntoutukseen.
3. Kilpailutuksiin pakolliseksi vaatimukseksi kokemus ao. sairausryhmän kuntoutuksesta.
4. Palveluiden auditointijärjestelmän tehostaminen ja sanktioiden koventaminen tilanteissa, joissa palvelukuvausta ei ole noudatettu. 5. Kuntoutujien täytettäväksi yksityiskohtainen palautelomake tai Kelan sähköisessä järjestelmässä olevan palautelomakkeen täydentäminen kurssikohtaisilla palvelukuvauksilla. Palautetulosten aktiivinen seuranta.