Siirry sisältöön

Uutiset

Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta – joka kymmenes on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi

Pitkäaikaissairaus on suuri taloudellinen rasite runsaalle kolmasosalle sairastavista. Joka kymmenes pitkäaikaissairas on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi. Tämä käy ilmi keväällä 2018 tehdystä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1 900 tutkimuksen teettäneiden liittojen jäsentä. 

Neljä järjestöä selvitti yhdessä pitkäaikaissairaiden kokemuksia sairastamisen kustannuksista. 36 prosenttia tutkimuksen vastaajista kokee pitkäaikaissairaudestaan koituvat kustannukset melko tai erittäin suureksi taloudelliseksi rasitteeksi.

Asia ei koske vain kaikkein pienituloisimpia. Myös suhteellisen suuri osa keskituloisista kokee sairastamisen vaikuttavan talouteensa huomattavasti.  Suurin taloudellinen rasite ovat lääkekustannukset. Moni sairastunut on joutunut pyytämään toista, halvempaa lääkettä, siirtämään lääkkeen hankkimista tai tinkimään muista välttämättömistä menoista kuten ruoasta. Joka kymmenes vastaaja ilmoittaa jättäneensä lääkärin suositteleman lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi.

Taulukko: 36% kokee suurena rasitteena sairaudesta koituvat kustannukset, 37% kokee kohtuullisena rasittena, 27% kokee pienenä rasitteena

”On kestämätöntä, että lähes joka neljäs vastaaja on joutunut tinkimään ruoasta tai muista välttämättömistä menoista hankkiakseen tarvitsemansa lääkkeen. Suomessa 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Tulokset antavat viitteitä siitä, että isolle osalle heistä lääkekustannukset ovat todellinen ongelma”, toteavat Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto sekä Reumaliitto. 

”On kestämätöntä, että lähes joka neljäs vastaaja on joutunut tinkimään ruoasta tai muista välttämättömistä menoista hankkiakseen tarvitsemansa lääkkeen.

Taulukko: Viimeisen vuoden aikana 28% on pyytänyt halvempaa vastaavaa lääkettä, 28% siirtänyt lääkkeen hankkimista, 23% tinkinyt muista menoista, 21% saanut rahaa esim.perheenjäseniltä, 11% jättänyt lääkkeen hankkimatta 5% hakenut toimeentulotukea

Ratkaisuksi lääkeomavastuun jako neljään osaan 

Lääkkeiden vuosittaisen omavastuun jaksottaminen uudella tavalla helpottaisi tilannetta. Nyt omavastuun maksaminen voi olla taloudellisesti haastavaa etenkin paljon kalliita lääkkeitä käyttävillä, jotka usein joutuvat maksamaan koko summan lyhyen ajan sisällä. 

Tutkimuksen vastaajista lähes 80 prosenttia kannatti omavastuun jaksottamista useampaan osaan. Eniten kannatettiin omavastuuosuuden jaksottaminen neljään osaan. 

”Nykyinen korvausjärjestelmä asettaa etenkin pienituloiset pitkäaikaissairaat erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Lääkeomavastuun jaksottaminen on välttämätön askel pitkäaikaissairaiden taloudellisen tilanteen helpottamisessa”, järjestöt huomauttavat.

”Nykyinen korvausjärjestelmä asettaa etenkin pienituloiset pitkäaikaissairaat erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen.

Lääkeomavastuun jaksottamisen lisäksi tarvitaan myös muita toimia, järjestöt muistuttavat. Näistä tärkein on yksi yhtenäinen maksukatto, joka pitää sisällään lääkkeiden, matkojen ja asiakasmaksujen kustannukset.

Tutkimuksen teettivät yhdessä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto sekä Reumaliitto, ja sen toteutti Innolink. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1900 tutkimuksen teettäneiden liittojen jäsentä. Tulokset ovat edustavat suhteessa liittojen jäsenmääriin sekä ikä- ja sukupuoliprofiileihin.

Lue lisää