Siirry sisältöön

Blogi

Nyt kannattaa taas äänestää!

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona. Tiesitkö, että EU-lainsäädännöllä on lisätty mahdollisuuksia hakeutua Suomesta hoitoon ulkomaille ja lisätty sairastuneiden työntekijöiden oikeuksia?  

Tänään 15.5.2019 alkaa europarlamenttivaalien ennakkoäänestys, joka jatkuu kotimaassa 21.5.2019 asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26.5. Eurovaalit käydään joka viides vuosi ja Suomesta edustajia valitaan 14. Yhteensä edustajia kaikista EU-maista on 751.

Nyt valittava Euroopan parlamentti on yksi unionin keskeisimmistä päätöksentekoelimistä. Parlamentti muun muassa päättää yhdessä ministerineuvoston kanssa EU:n lainsäädännöstä ja talousarviosta.

Euroopan unionin toimivallan laajuus suhteessa jäsenvaltioihin riippuu toimialasta. Esimerkiksi terveyspolitiikassa toimivalta on huomattavasti rajoitetumpi kuin maatalouspolitiikassa.

Euroopan parlamenttitalo, kuva Pixabay
Euroopan parlamenttitalo, kuva Pixabay

Miten EU on vaikuttanut sairastavien mahdollisuuksiin?

EU on jäänyt monelle kadunmiehelle ja -naiselle kaukaiseksi. On vaikea hahmottaa, mikä lainsäädäntö tulee sieltä ja miten koko järjestelmä ylipäänsä toimii.

Sairastaville suurin yksittäinen EU:n tuoma muutos lienee potilasdirektiivi, jota alettiin soveltaa Suomessa vuonna 2014. Sen myötä suomalaiset ovat voineet hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU- tai ETA-valtiosta ja Sveitsistä. Potilaalla on tällöin oikeus korvaukseen toisessa valtiossa saamastaan hoidosta samojen perusteiden mukaisesti kuin jos hoito olisi annettu Suomessa. Tietysti rajat avautuivat myös ulkomaalaisille tulla Suomeen hoitoon.

Direktiivi velvoitti Suomen perustamaan Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen, jossa Kela antaa ohjausta näistä asioista. Lisäksi Suomessa kirjoitetulla reseptillä voi nykyään hankkia lääkkeitä toisessa EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä, mikä helpottaa lääkkeitä tarvitsevan mahdollisuuksia matkustaa.  

Viimeisin sairastaviin vaikuttava EU-lainsäädännön tuoma muutos tuli Suomessa voimaan nyt huhtikuussa. Vuosilomalakiin tehdyillä muutoksilla turvattiin työntekijälle EU-lainsäädännössä edellytetty oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan, vaikka hän olisi joutunut olemaan poissa työstä sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Lisäksi pidennettiin aikaa, jonka kuluessa työntekijä voi pitää työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosilomansa.

Eular ja Eular Pare edistävät reuma- ja tule-sairaiden asioita Euroopan tasolla

Reumaliitto kuuluu Euroopan tason kattojärjestö EULARiin (The European League Against Rheumatism). EULAR edustaa kaikkien Euroopan maiden reuma- ja tule-sairaita sekä reuma-alan terveydenhuollon ammattilaisia ja tutkijoita. Tavoitteena on vähentää näiden sairauksien aiheuttamaa taakkaa niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin sekä parantaa hoitoa, ennaltaehkäisyä sekä kuntoutusta.

Suomen Reumaliitto ja muut Euroopan kansalliset reumaliitot toimivat yhdessä EULAR PAREssa, joka on nimenomaan potilasjärjestöjen yhteenliittymä. Sen visiona on voimaannuttaa kaikkia reuma- ja tule-sairaita elämään täyttä ja itsenäistä elämää.

Sekä EULARn, että EULAR PAREn yhtenä tavoitteena on vaikuttaa Euroopan tason päättäjiin, jotta nämä sairausryhmät tulevat huomioiduiksi.

EU-lainsäädännöllä vaikutetaan sairastavien mahdollisuuksiin myös kansallisella tasolla. Nyt kannattaa siis taas äänestää!

Lisätietoa:

Eular / Eularpare / Eurooppatiedotus / Hoitopaikanvalinta.fi-sivusto / STM, potilasdirektiivi