Siirry sisältöön

Blogi

Miranna Seppälä: Sote-vaalit tulossa

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen kesäkuussa. Ensimmäiset aluevaalit ovat tammikuussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli niin kutsutun sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät nykyisiltä kunnilta, sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien.

Sosiaali- ja terveyssektorin järjestöille tärkeästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tulevat vastaamaan hyvinvointialueet ja kunnat yhdessä.

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään jo 23.1.2022. Vaalit eivät tosin koske helsinkiläisiä.

Hyvinvointialueita muodostetaan Suomeen 21. Lisäksi Helsingin kaupungille jää edelleen terveydenhuollon järjestämisvastuu. Uudellamaalla erillisratkaisun perusteella terveydenhuollon järjestämisvastuu jakautuu alueen neljän hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välillä.

Hyvinvointialueiden toimintaa johdetaan kunkin aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Aluevaltuusto päättää myös hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta.

Soten rahoitusvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Koska kokonaisveroaste ei saisi nousta, on kuntien alennettava kunnallisveroa 12,39 prosenttiyksikköä. Alueiden toiminta rahoitetaan siis pääosin valtion rahoituksella ja osaksi asiakasmaksuilla. Tulevaisuudessa on mahdollista, että alueet saavat verotusoikeuden. Tätä selvitetään parlamentaarisesti.

Lakiin kirjattiin kunnille ja hyvinvointialueille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja tukea niiden toimintaedellytyksiä alueellaan. Reumaliitto ja moni muu järjestö ajoivat tämän velvoitteen ottamista lakiin. Se antaa hyvän pohjan jatkaa vaikuttamistyötä paikallistasolla, jotta järjestöt varmistavat oman paikkansa muuttuvassa sote-toimintaympäristössä. Nyt on paikallistason vaikuttamisen aika.  

Lisätietoa löydät ministeriön sote-uudistuksen nettisivuilta sekä Reumaliiton sote-uudistuksen sivuilta.