Siirry sisältöön

Blogi

Miranna Seppälä: Aluevaalit ovat sosiaali- ja terveysvaalit

Aluevaaleissa valitaan päättäjät, jotka päättävät sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tulevaisuudesta.  

Nainen hymyilee.

Tammikuun 23. päivä pidetään aluevaalit, sillä Suomeen perustetaan sote-uudistuksen myötä 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, joten siellä helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa. Koko muuta Suomea uudistus koskettaa. 

Äänestämällä voi vaikuttaa arjen kannalta tärkeisiin asioihin: terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin, pelastustoimeen sekä siihen, miten alueella tuetaan ja kuullaan paikallisia järjestöjä. Vastuu näistä palveluista siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tosin järjestöjen toimintaedellytyksistä päättävät vastaisuudessa sekä hyvinvointialueet että kunnat.  

Käytännössä vaaleilla valittavat henkilöt ja puolueet päättävät, miten alueella tulevaisuudessa saa terveydenhuollon palveluita ja saako niitä läheltä vai keskitetysti kauempaa. Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy ihmisten konkreettisia palveluita, kuten terveysasemat, sairaalat, neuvolat ja vanhuspalvelut.  

Esimerkiksi Keski-Suomessa tulee olemaan jatkossa 69 aluevaltuutettua. He päättävät koko alueen palveluista ja yli miljardin euron budjetin käytöstä. Hyvinvointialueet ovat myös tärkeitä työllistäjiä, yksin Keski-Suomen hyvinvointialue tulee olemaan noin 10 000 ihmisen työpaikka.  

Hyvinvointialueilla päätetään, miten alueen asukkaita ja järjestöjä kuullaan palveluiden järjestämisessä. Otetaanko asukkaat ja järjestöt mukaan, kun toimintatapoja kehitetään? Osataanko terveydenhuollossa ohjata potilasjärjestöjen pariin, jotta sairastunut ihminen saisi vertaistukea ja osallistua yhdistysten toimintaan arkensa tueksi? 

Reumaliiton aluevaaliviesti ehdokkaille ja päättäjille korostaa, että hyvinvointialueen strategiassa ja käytännön toimissa tulee turvata alueen yhdistysten toimintaedellytykset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhdistysten taloudellista tukemista, ilmaisten tilojen tarjoamista toimintaan ja yhteistyötä yhdistysten kanssa. Lisäksi viestimme, että reuma- ja muiden tule-sairaiden hoitopoluista tulee tehdä sujuvia. 

Nyt äänestetään monista palveluista, jotka tulevat lähelle ihmisten arkea. On tärkeää äänestää, jotta toiveet ja tarpeet kuullaan, kun tulevista sote-palveluista päätetään.  

Miranna Seppälä 

Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija