Siirry sisältöön

Blogi

Miranna Seppälä: Aktiivisen vaikuttamisen vuosi 2021

Koronasta huolimatta vuosi 2021 on Reumaliitossa ollut aktiivista ja monipuolista vaikuttamisen aikaa reuma- ja muiden tule-sairauksien hyväksi. Sote-uudistus, Reumarekisteri, ministerin pyöreä pöytä, aluevaalit, yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen ja moni muu tärkeä asia on ollut pinnalla.

Nainen hymyilee.

Kesäkuussa hyväksytyn sote-uudistuksen myötä järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa. Reumaliitto ja monet muut valtakunnalliset liitot tekivät pitkään vaikuttamistyötä turvatakseen lain tasolla järjestöjen toimintaedellytyksiä ympäri Suomea. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että sote-uudistukseen liittyvään lakiin kirjattiin toiveidemme mukaisia tiukkoja velvoitteita kunnille ja hyvinvointialueille tukea ja tehdä yhteistyötä alueensa järjestöjen kanssa.

Lain toteutuminen käytännön tasolla riippuu siitä, minkälaisia toimintatapoja hyvinvointialueille luodaan paikallisesti. Näitä toimintatapoja rakennetaan paraikaa ja erityisesti vuoden 2022 aikana. Nyt on siis alueen yhdistysten ja jäsenten aika vaikuttaa omalla alueellaan. Rohkaisen siihen lämpimästi! Olemme luoneet vaikuttamisen tueksi yhdistyksille vinkkilistan, joka löytyy liiton Yhdistysnetistä.

Yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseen hyvinvointialueilla liittyy myös Reumaliiton aluevaaliviesti ehdokkaille ja päättäjille. Siinä korostamme lisäksi, että reuma- ja muiden tule-sairaiden hoitopoluista tulee tehdä sujuvia.

Ministeri Kiurun koollekutsumana olemme ratkoneet sosiaali- ja terveysministeriössä useiden muiden alamme asiantuntijoiden kanssa sitä, miten reuma- ja muiden tule-sairauksien hoidon vaikuttavuutta voidaan lisätä. Ministeri pyysi Reumaliiton hallituksen puheenjohtaja Satu Gustafssonia toimimaan ryhmän puheenjohtajana. 

Yksi vaikuttamistyön painopisteemme on ollut kansallinen Reumarekisteri. Olemme lukuisissa eri yhteyksissä vaatineet sille pysyvää julkista rahoitusta. Yhteistyötä on tehty erityisesti reumatologien kanssa. Mukana on ollut myös kansanedustajista koostuva Eduskunnan Tules -ryhmä. Reumarekisterin avulla hoitotuloksista ja lääkityksistä sekä niiden vaikuttavuudesta, haittavaikutuksista ja turvallisuudesta kyettäisiin saamaan valtakunnallisesti vertailtavaa tietoa. Tämä hyödyttäisi potilaita.    

Sote-uudistuksen lisäksi meidän ja muiden potilasjärjestöjen vuosien vaikuttamistyö on kantanut hedelmää asiakasmaksulakiin liittyen. Sen muutoksen myötä uusia maksuttomia terveydenhuollon palveluita on lisätty, esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa ovat nyt maksuttomia. Lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksukattoa kerryttävät vuoden 2022 alusta alkaen aiempaa useammat palvelut.

Edellä mainittujen toimien lisäksi on tehty paljon muuta. Järjestimme esimerkiksi eduskuntaan webinaarin pitkäaikaissairauksia sairastavien ihmisten haasteista työelämässä yhdessä kolmen muun potilasjärjestön kanssa.

Reuma- ja tule-sairaiden viestiä on siis viety eteenpäin monella eri tavalla ja tahoille. Paljon merkittäviä asioita on koko ajan valmistelussa, joten työmme jatkuu. 

Miranna Seppälä

Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija