Siirry sisältöön

Lausunnot

Ministeriö pyysi lausuntoamme asiakasmaksulakiin

Reumaliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle näkemyksensä valmisteilla olevaan asiakasmaksulakiin, jonka on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Näemme, että laki on hyvä saada voimaan suunnitellussa aikataulussa. Koronatilanne ei poista, vaan lisää tarvetta terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiselle. 

 

Lausunnon pääkohdat

– Hallituksen uudistukseen varaama 45 miljoonaa euroa on hyvä lähtökohta, mutta riittämätön todella vähentämään terveyteen liittyvää eriarvoisuutta Suomessa.

– Asiakasmaksut ja niiden maksukatto on Suomessa liian korkea. Esitämme, että asiakasmaksu-, matka- ja lääkemaksuille tulee asettaa kokonaismaksukatto.

– Kannatamme sitä, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa ja että poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei enää perittäisi maksuja alaikäisiltä. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuuden selkiyttäminen on myös hyvä.

– Suun terveydenhuollon sisällyttäminen useilta osin maksukattoon on todella kannatettava. Näemme kuitenkin, että myös hammastekniset kulut tulisi kuulua kattoon.

– Maksukaton seurantavastuu tulisi siirtää viranomaisille, nyt moni ei tiedä oikeudestaan.

– Mielestämme terveydenhuollon asiakkaalle lähettämästä laskusta tulisi ilmetä maksettavat palvelut asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla, tiedottaa maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen mahdollisuudesta sekä terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatosta ja lisätä oikaisuvaatimusohje.

– Pidämme erittäin hyvänä sitä, että kohtaa lääkärintodistusten ja -lausuntojen maksuttomuudesta on tarkennettu. Kuntiin olisi hyvä laittaa tästä ohjeistus/muistutus.

– Reumaliitto näkee, että kaikki suoneen säännöllisesti annosteltava reumalääkitys tulisi katsoa sarjahoidoksi ja laskuttaa sen mukaan.

– Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen tulee säätää kunnille ja kuntayhtymille velvoittavaksi koskien kaikkia heidän järjestämisvastuullensa kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

– Maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen tulisi olla ensisijaista perintätoimiin nähden.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf.)