Siirry sisältöön

Lausunnot

Lausunto terveydenhuollon laaturekistereistä ja Reumarekisteristä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitkä laaturekisterit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisterinpidollisessa vastuussa. THL antaa määräykset laaturekistereiden tietorakenteista ja tietosisällöistä. Asetusluonnoksessa on nimetty kymmenen eri laaturekisteriä, joista Reumarekisteri on yksi.

Reumaliiton lausunnon pääkohdat

  • Reumaliitto kannattaa kansallista Reumarekisteriä
  • Valtakunnalliset laaturekisterit ovat tarpeellisia ja tarvitsevat pysyvän julkisen rahoituksen
  • Potilaiden ottaminen mukaan rekisterien kehittämiseen ja käytäntöön saattamiseen on tärkeää

Laaturekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, jonka tietoja käytetään tietyn sairauden hoidon tai tietyn hoitomenetelmän taikka sosiaalipalvelun arvioimiseen. Laaturekisteriin kootaan henkilötietoja asiakkaista ja potilaista, heidän hoidostaan ja palveluistaan sekä näiden tuloksista. Tietojen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta voidaan järjestelmällisesti ja luotettavasti seurata, vertailla ja arvioida.

Lue myös:

Reumaliiton viesti kehysriiheen
Reumaliiton kannanotto Reumarekisterin puolesta