Siirry sisältöön

Kannanotot

Lääkkeiden vuosiomavastuun ositusta tarvitaan kipeästi

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy monen pitkäaikaissairaan kannalta tervetullut kirjaus, lääkkeiden vuosiomavastuun osittaminen. Kalenterivuosittainen liki 600 euron vuosiomavastuu on kohtuuton etenkin pienituloisille ja erityisesti nykytilanteessa, jossa vuosittain yli 8000 potilasta joutuu maksamaan sen yhdellä kertaa.

Jos hallitusohjelman kirjaus toteutuu, vuosiomavastuun voisi jatkossa maksaa vuoden aikana useammassa erässä. Tämän tavoitteen edistämiseksi muodostettiin vuonna 2021 useiden eri järjestöjen ja tahojen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet ovat työskennelleet vuosiomavastuun osituksen puolesta useita vuosia.

”Uudistus on erittäin tarpeellinen. Erityisesti monisairaat ja pitkäaikaissairaat, joilla korkeita lääkekustannuksia kertyy vuodesta toiseen, saisivat helpotusta maksutaakkansa hallintaan”, toteaa yhteistyöverkoston puheenjohtajana toiminut Lääkäriliiton politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Kiitämme linjauksen lisäämisestä hallitusohjelmaan. Katsomme, että uudistus tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, sairastavien maksutaakkaa lisäämättä.

”On myös huolehdittava siitä, ettei lääkkeiden arvonlisäveron nosto johda lääkehoidon epäonnistumisiin tai keskeytyksiin”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

Pitkäaikaissairaudet kuormittavat sairastavan taloutta monin tavoin. Tämä voi johtaa tinkimiseen muista välttämättömistä menoista. Osa jättää jopa tarpeellisen lääkkeen ostamatta tai lykkää sitä, jolloin lääkehoidon aloitus viivästyy. Tämä on niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta huonoin mahdollinen tilanne. Tehokas ja toimiva lääkehoito turvaa sairastavan hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Lääkkeiden vuosiomavastuun osituksesta saatuja kokemuksia voi jatkossa hyödyntää muiden maksukattojen osituksessa. Onkin hyvä, että hallituksessa arvioidaan maksukattoja koskevia selvitystarpeita.

Yhteistyöverkoston jäsenet

Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Reumaliitto ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen syöpäpotilaat ry
Lääketeollisuus ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Apteekkariliitto ry
Psoriasisliitto ry

Li­sä­tie­to­ja

Heikki Pärnänen
Politiikkatoimialan johtaja, Lääkäriliitto
heikki.parnanen@laakariliitto.fi
Puh. 040 546 5316

Mirjami Tran Minh
Erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
mirjami.tran@soste.fi
Puh. 040 704 0226