Siirry sisältöön

Kannanotot

Järjestöjen avoin kirje kansallisen laaturekisteritoiminnan rahoituksen turvaamiseksi

Reumaliitto lähetti avoimen kirjeen kansanedustajille yhdessä kahdeksan muun potilasjärjestön kanssa.

Potilasjärjestöt vetoavat päättäjiin, että terveydenhuollon laaturekisterien pysyvä rahoitus turvataan. Samalla varmistetaan, että terveydenhuoltoamme kehitetään vaikuttavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen, terveyshyötyyn ja yhdenvertaisuuteen perustuen, jolloin sote-uudistuksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.