Siirry sisältöön

Kannanotot

Henkilökohtainen budjetti antaa valinnanvaraa palvelujen hankintaan

Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on osallisuuden toteutuminen ja hyvä elämä. Uudistetun vammaislainsäädännön toimeenpanoa tulee tukea henkilökohtaisen budjetoinnin mallilla.

Henkilökohtaisella budjetoinnilla (HB) tarkoitetaan vammaisen henkilön sosiaalipalvelujen
toteutus- ja järjestämistapaa, jossa henkilö valitsee ja hankkii tarvitsemaansa tukea ja apua itse tai tuetusti hänelle myönnetyllä henkilökohtaisella budjetilla.

Avun ja tuen tarpeen taustalla on erilaisia elämäntilanteita, ympäristöjä, valmiuksia ja vahvuuksia.

Näiden huomioimiseksi tarvitaan nykyisten järjestämistapojen rinnalle yksilöllisempi henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatapa. Sopivat, tuen tarpeeseen vastaavat avun ja tuen järjestämisen tavat vahvistavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden, valinnanvapauden ja osallisuuden toteutumista ja ovat taloudellisesti kestäviä.

Toimintamallin käyttöönottoa on edistettävä

Henkilökohtaista budjetointia on Suomessa kehitetty ja kokeiltu yli vuosikymmenen ajan. Kokemukset Suomessa ovat olleet kannustavia. Suhtautuminen on myönteistä palvelujen käyttäjien, järjestäjien ja tuottajien keskuudessa. Toimintamallille on laaja poliittinen kannatus.

Ehdotus Suomen HB-mallista on valmistunut STM:n ohjaamassa ja THL:n toteuttamassa kokeiluhankkeessa (2020-2021). Sen perustana on kattavan hanketyön tulokset, tutkimus- ja selvitystyö sekä laaja yhteiskehittäminen.

Henkilökohtaisen budjetoinnin malli

  • on sovitettavissa osaksi nykyistä kehittyvää sosiaalihuollon järjestelmää ja uudistuvaa vammaislainsäädäntöä,
  • tukee hyvinvointialueille asetettuja tehtäviä ja antaa välineitä toimia tilanteessa, jossa väestörakenteen, -kehityksen ja maantieteen erot ovat suuret,
  • lisää osallisuutta omien palveluiden ja niiden toteuttamista koskevassa päätöksenteossa sekä valinnanvapautta monituottajuuteen perustuvassa hyvinvointimallissa ja
  • mahdollistaa olemassa olevien palvelujen järjestämisen joustavammin ja asiakkaan yksilölliset tarpeet paremmin huomioiden.

Käyttöönotto edellyttää erillistä lainsäädäntöä. On myös tärkeää, että vammaispalveluihin on varattu riittävä rahoitus. Päättyneessä kokeiluhankkeessa valmistunut ehdotus on kirjoitettu soveltuvin osin hallituksen esityksen muotoon ja se on otettavissa kokeiltavaksi ja käyttöön nopeasti. Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotto tulisi tapahtua tulevan hallituskauden aikana.

Allekirjoittajat:

Kehitysvammaliitto ry
ADHD-liitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Aivoliitto ry
Kynnys ry
Aivovammaliitto ry
Lihastautiliitto ry
Autismiliitto ry
Lyhytkasvuiset ry
FDUV rf
Me Itse ry
Hengitystuki ry
Näkövammaisten liitto ry
Invalidiliitto ry
Selkäydinvammaiset Akson ry
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
Suomen Reumaliitto ry
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Lisätietoa