Siirry sisältöön

Lausunnot

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta pyysi lausuntoa valtion ensi vuoden talousarvioon

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi Reumaliitolta lausuntoa vuoden 2022 valtion talousarvioesitykseen. Valiokunta osoitti lausunnon teemaksi kansallisen Reumarekisterin kehittämistilanteen ja -mahdollisuudet.

Lausunto tehtiin yhteistyössä Suomen Reumatologisen Yhdistyksen, Reumasairauksien koordinaatiokeskuksen, Suomen Reumatologisen Yhdistyksen laaturekisterityöryhmän sekä Suomen lastenlääkäriyhdistyksen lastenreumatologian alajaoksen kanssa.

Lausunnon pääsanoma

 1. THL:n koordinoimat kansalliset terveydenhuollon laaturekisterit tarvitsevat pysyvän julkisen rahoituksen

  1.1 Laaturekisterit lisäävät terveydenhuollon kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta, yhdenvertaisuutta ja potilasturvallisuutta sekä mahdollistavat tiedolla johtamisen.

 2. Reumarekisteri THL:n painopisterekisterinä tarvitsee pysyvän julkisen rahoituksen

  2.1 Reumasairaudet aiheuttavat suuria yhteiskunnallisia kustannuksia, joita voidaan hillitä ja suunnata Reumarekisterillä.
  2.2 Reumarekisterissä kehitetään muitakin laaturekistereitä hyödyttävää mallia, sillä se on THL:n painopisterekisteri.
  2.3 Reumarekisterin nykyinen rahoitus on epävakaalla pohjalla ja liian niukka.

 3. Reumarekisteri tarvitsee kohdennettua pysyvää julkista rahoitusta käytännön toteutukseen

  3.1 Reumarekisterin käytännön suunnittelun, kehittämisen ja analysoimisen asiantuntijatyöhön tulee osoittaa taloudellista resurssia.
  3.2 THL:ssa rekisteriaineiston analyytikon työhön tarvitaan enemmän rahoitusta.
  3.3 Sairaanhoitopiireissä laatutiedon keräämiseen tarvitaan resursseja THL:n hallintopäätöksen toteuttamiseksi käytännössä.