Siirry sisältöön

Kannanotot

Eduskunnan Tules -ryhmä ja Reumaliitto: Reumarekisterin rahoitus turvattava syksyn budjettiriihessä

Eduskunnan Tules -ryhmä eli Eduskunnan tuki- ja liikuntaelinsairauksien yhteistyöryhmä kokoontui syyskuun ensimmäisellä viikolla syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmän jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että hallituksen on taattava budjettineuvotteluissa kansalliselle Reumarekisterille pysyvä julkinen rahoitus, jotta reumasairauksien yhdenvertainen hoidon saatavuus ja laatu voidaan varmistaa tulevilla hyvinvointialueilla. 

”Reumasairauksia sairastavien hoitoon pääsyssä ja laadussa on alueellisesti selkeitä eroja. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että hoito on valtakunnallisesti tasalaatuista ja oikea-aikaista. Kansallisen reumarekisterin kehittäminen ja sen sisältämän tiedon hyödyntäminen vahvistaisi sosiaali- ja terveydenhuollon edellytyksiä tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluita reumasairauksia sairastaville. Tämä hyödyttäisi ammattilaisia, potilaita ja yhteiskuntaa”, sanoo Eduskunnan Tules-ryhmän puheenjohtaja Mia Laiho

Tules-ryhmän mukaan Suomessa reumasairauksien hoitotuloksien osoittamiseen ei ole olemassa yksinkertaista mittaria. Tulehduksellisten reumasairauksien diagnoosiin, luokitteluun ja taudinaktiivisuuden osoittamiseen tarvitaan huomattava määrä erilaisia seurantatietoja, ja ilman valtakunnallista rekisteriä tiedonkeruu ei onnistu. 

”Laaturekisterit parantavat potilasturvallisuutta, kun hoitojen pitkäaikaisvaikutukset saadaan esiin. Oikein mitoitettu ja suunnattu hoito on myös kustannustehokasta, kun vältetään ylihoitoa, kuten esimerkiksi ei anneta reumalääkkeitä kipuun vaan tulehdukseen”, huomauttaa Suomen Reumatologisen Yhdistyksen laaturekisterityöryhmän puheenjohtaja Johanna Kärki.

Reumaliiton toiminnanjohtaja Anu Uhtio huomauttaa, että potilaiden kannalta on tärkeää, että hoitokäytänteet ja hoitoon pääsy on mahdollisimman yhdenvertaista ympäri Suomen. Hoidon ajantasaiset ja hyvät käytänteet on saatava mahdollisimman nopeasti valtakunnalliseen käyttöön. Reumarekisterin avulla potilaita, heidän saamaansa hoitoa ja saavutettuja hoitotuloksia voidaan järjestelmällisesti ja luotettavasti seurata, vertailla ja arvioida. 

Eduskunta edellytti aiemman talousarvion yhteydessä valiokuntalausunnoissaan rekisteritoiminnan rahoituksen saattamista pysyvälle pohjalle. Tules-ryhmä vaatii tämän saamista toteen nyt käsillä olevassa budjetissa.

Eduskunnan Tules -ryhmä pitää erittäin tärkeänä, että laaturekistereiden rahoitus turvataan syksyn budjettiriihessä. 

Eduskunnan Tules -ryhmään kuuluvat kansanedustajat Mia Laiho, Noora Koponen, Tarja Filatov, Mikko Kinnunen, Eeva-Johanna Eloranta, Kim Berg, Sanni Grahn-Laasonen, Sari Sarkomaa, Anna-Kaisa Ikonen, Kaisa Juuso, Pekka Aittakumpu, Päivi Räsänen, Sari Essayah ja Veronica Rehn-Kivi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Eduskunnan Tules-ryhmän puheenjohtaja Mia Laiho, puh. 050 433 6461
Reumaliiton toiminnanjohtaja Anu Uhtio, puh. 044 709 8138