Uutiset

Biologisten lääkkeiden reseptit lyhenevät

Biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa vain vuoden kerrallaan. Vuoden 2023 aikana kirjoitetuissa resepteissä voi näkyä väärä kesto.

Keston yhdeksi vuodeksi rajoittava muutos tuli voimaan tämän vuoden tammikuussa, mutta tieto siitä ei ole saavuttanut ajoissa kaikkia lääkäreitä, potilaita eikä apteekkeja.

Tarvittavia muutoksia potilastietojärjestelmiin on tehty pääosin vasta tämän vuoden aikana. Joidenkin järjestelmien osalta ne ovat vasta tekeillä. Siksi niissä voi näkyä väärä tieto lääkemääräyksen kestosta.

Osa lääkäreistä on voinut kirjoittaa reseptejä, joiden potilasohjeissa näkyy virheellisesti kahden vuoden kesto. Resepti voi näyttää myös OmaKannan tietojen perusteella kaksivuotiselta.

Kaikki vuoden 2023 aikana biologisille lääkkeille kirjoitetut reseptit ovat siis voimassa vain vuoden riippumatta siitä, mitä itse reseptissä lukee.

Jos kaksivuotinen resepti on päivätty vuoden 2022 puolella, sen kahden vuoden kesto pitää yhä paikkansa.
Käytännössä muutos tarkoittaa, että kaikkien biologisia lääkkeitä käyttävien on tästä lähtien uusittava reseptinsä kerran vuodessa.

Alussa poikkeuksia


Viranomaiset vakuuttavat, ettei kenenkään lääkehoitoon tule katkosta muutoksen takia. Apteekkeja on ohjeistettu toimittamaan biologista lääkettä myös silloin, jos asiakas ei ole tiennyt muutoksesta tai ei ole onnistunut saamaan uutta reseptiä riittävän ajoissa.

Kaksivuotiseksi kirjoitetulla mutta yksivuotiseksi muuttuneelle reseptillä on siis mahdollista hankkia apteekista yhden kerran annos määrättyä lääkettä senkin jälkeen, kuin lääkemääräyksen vuoden pituinen voimassaolo on päättynyt.

Erityisen kalliiden lääkkeiden kohdalla yksi annos tarkoittaa yhden kuukauden annosta. Erityisen kalliiksi lasketaan lääkkeet, joiden yksi pakkaus maksaa yli 1 000 euroa. Muiden lääkkeiden osalta yhdellä annoksella tarkoitetaan kolmen kuukauden annosta.