Onko reuma riski raskaudessa?

Raskaana oleva nainen istuu, molemmat kädet raskausvatsan päällä

Tulehdukselliset reumasairaudet vaikuttavat melko vähän raskauden kulkuun ja lasten määrään, tuore tutkimus kertoo. Ainoastaan Sjögrenin syndrooman vaikutukset yllättivät hieman tutkijaa.

Kattava suomalaistutkimus selvitti, miten 19 erilaista immuunivälitteistä sairautta vaikuttavat niitä sairastavien raskauden kulkuun ja lasten määrään. Mukana tutkimuksessa olivat tavallisimmat tulehdukselliset reumasairaudet sekä muun muassa ykköstyypin diabetes, astma ja Crohnin tauti.

”Huojentavaa oli muun muassa se, että moni sairaus ei vaikuttanut lainkaan esimerkiksi lasten määrään”, dosentti Anne Kerola sanoo.

Tutkimus pohjautui Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja THL:n yhteiseen Finregistry-tutkimushankkeeseen, jossa yhdistettiin useiden suomalaisten terveysrekistereiden tietoja.

Suuria yllätyksiä tutkimus ei tuonut, vaan lähinnä vahvisti jo aiemmin pääteltyä. Ainoastaan Sjögrenin syndrooman vaikutukset poikkesivat aiemmin tiedetystä.

”Ehkä vähän yllätti se, että Sjögrenin syndroomaan näyttää liittyvän samankaltainen riski ennenaikaiseen synnytykseen ja vastasyntyneen tehohoidon tarpeeseen kuin SLE:hen. Toki SSA ja SSB-vasta-aineisiin liittyvä sikiön eteis-kammiokatkoksen riski on laajasti tiedossa, ja sen vuoksi Sjögrenin oireyhtymää sairastavien äitien raskauksissa sikiön sydänääniä seurataan tavallista tarkemmin neuvolassa.”

Tutkimuksessa tarkasteltiin sairauksien vaikutuksia useisiin lisääntymister veyteen liittyviin asioihin, kuten raskausdiabeteksen ja pre-eklampsian riskiin sekä lasten määrään.

Tulehdukselliset reumasairaudet eivät näytä lisäävän raskausdiabeteksen riskiä lainkaan. Sen todennäköisyys oli samalla tasolla kuin muillakin ihmisillä.

Pre-eklampsian riski oli hieman koholla useissa reumasairauksissa. Aiemmin raskausmyrkytyksenä tunnetussa tilassa odottavan äidin verenpaine nousee haitallisen korkeaksi.

”Kokonaisuudessaan pre-eklampsia oli kuitenkin har vinainen tapahtuma. Raskauden aikana seurataan verenpainetta ja virtsan valkuaiseritystä, jolloin pre-eklampsia voidaan havaita varhain ja aloittaa tarvittavat hoidot”, Kerola sanoo.

Alansa isoimpia tutkimuksia

Suomalaistutkimus on poikkeuksellisen laaja. Kerolan tiedossa ei ole maailmaltakaan muita tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu yhtä kattavasti yhtä monen sairauden vaikutuksia.

Tutkimuksessa käytiin läpi vuosina 1964–1984 syntyneiden suomalaisten raskauksien kulkua, sekä lasten määriä niin miehillä kuin naisillakin. Tutkittavilla naisilla oli diagnosoitu joku mukaan otetuista 19 immuunivälitteisestä sairaudesta 30 ikävuoteen mennessä, miehillä 35 ikävuoteen mennessä. Osa oli saattanut saada lapsia jo ennen sairastumistaan tai sairauden diagnosointia. Verrokkiryhmässä oli 20-kertainen määrä ihmisiä, joilla ei ollut tutkittavaa sairautta.

Vaikka tutkimuksen aineisto oli laaja, se ei välttämättä kerro, millainen nuorempien ikäluokkien tilanne tulee olemaan.

”Tutkitut henkilöt olivat 1964–1984 syntyneitä. Monien immuunivälitteisten sairauksien diagnostiikka ja hoito ovat kehittyneet vuosien varrella.”

Rekisterit eivät myöskään kerro, kuinka hyvässä hoitotasapainossa sairaudet ovat olleet silloin, kun lasten hankinta on ollut ajankohtaista.

Moni sairaus ei vaikuttanut juuri ollenkaan lopulliseen lapsilukuun, ei naisilla eikä miehillä. Lapsilukua pienensivät hieman nivelreuma, lastenreuma ja SLE.

Lastenreuma lisäsi myös lapsettomuutta muita reumasairauksia enemmän. Sitä sairastavissa lapsettomia oli reilut 9 prosenttia enemmän kuin verrokkiryhmässä. Aineisto ei kerro erojen syitä. Osa niistä voi liittyä hedelmällisyyteen, mutta yhtä hyvin taustalla voi olla elämäntilanne tai oma päätös olla hankkimatta lapsia.

Hyvä seuranta vähentää riskejä

Kerola muistuttaa, että suureltakaan kuulostava lisäriski ei välttämättä tee tietystä tapahtumasta kovin todennäköistä. Jos kaikista ihmisistä jonkin ongelman kohtaa kaksi prosenttia raskaana olevista, sairauden tuoma kaksinkertainen riski tarkoittaa neljää prosenttia. Eli ongelman kohtaa neljä ihmistä sadasta, mutta 96 välttää sen.

Yksikään reumasairaus ei lisännyt riskejä yhtä paljon kuin eniten raskauksiin vaikuttava immuunivälittein sairaus, ykköstyypin diabetes. Silti raskauden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

”On hyvä tiedostaa, että tietyt riskit ovat reumasairauksissa koholla, mutta vain vähän. Reumatauteja sairastavien raskautta seurataan tavallista tarkempaan, ja reumalääkitys suunnitellaan raskauteen sopivaksi. Mitä huolellisempaa seuranta on, sen paremmin voidaan minimoida riskit”, Anne Kerola sanoo.

Teksti: Pia Laine
Kuva: 123RF

Juttu on ilmestynyt Reuma-lehdessä 1/2024