Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Iksekitsumabi

Käyttötarkoitus

Nivelpsoriaasin hoito, jos muilla lääkkeillä ei ole saatu riittävää hoitotulosta. Voidaan käyttää myös aksiaalisen spondylartriitin hoidossa.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Iksekitsumabi (Taltz®) on saatavana esitäytettynä injektioruiskuna ja esitäytettynä annoskynänä. Iksekitsumabi kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Iksekitsumabi on interleukiinin estäjä, joka neutraloi psoriasista edistävän interleukiini IL-17A:n toimintaa. Tämän seurauksena solujen tulehdusreaktio vähenee ja taudin oireet lievittyvät. Fyysinen toimintakyky paranee ja nivelten vaurioituminen hidastuu. Lääkettä annetaan tavallisesti 4 viikon välein.

Lääkettä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä metotreksaatin kanssa.

Lääkkeen antaminen ja annostus

Iksekitsumabi annetaan pistoksena ihon alle. Potilas tai hänen läheisensä voi opetella ruiskeen antamisen sairaanhoitajan opastuksella. Annostuksessa tulee noudattaa hoitavan lääkärin ohjeistusta. Potilaan kannattaa merkitä pistospäivät kalenteriin, jottei annoksia jää väliin tai tule ylimääräisiä pistoksia.

Lääke on tarkoitettu pitkäaikaishoitoon ja lääkäri seuraa potilaan vointia säännöllisesti. Lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille, koska sitä ei ole tutkittu siinä ikäryhmässä.

Haittavaikutukset

Iksekitsumabin käyttöön liittyvät yleisimmät haittavaikutukset ovat ylähengitystieinfektiot ja pistoskohdan ärsytysreaktiot. Joskus voi esiintyä ihon sienitulehduksia, limakalvojen herpestulehduksia, nielukipua ja pahoinvointia. Iksekitsumabi voi lisätä alttiutta infektioille, eikä sitä saa käyttää aktiivisten tai vakavien infektioiden aikana.

Harvinainen haittavaikutus on vakava infektio, johon liittyy kuume, flunssankaltaiset oireet, yöhikoilu, väsymyksen tai hengästyneisyyden tunne, pitkittynyt yskä, ihon kuumotus ja punoitus tai rakkulainen ihottuma.

Lääke voi harvoin aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, jonka oireina ovat hengitysvaikeudet, matala verenpaine ja huimaus, kasvojen, huulten, kielen tai nielun alueen turvotus, ihon voimakas kutina ja ihottuma.

Jos haittavaikutuksia ilmenee on niistä ilmoitettava heti hoitavalle lääkärille. Jos lääkkeen käytöstä seuraa jokin vakava haittavaikutus, on lääkkeen käyttö lopetettava välittömästi ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Leikkausten kohdalla iksekitsumabihoito tulee tauottaa ajalle neljä viikkoa ennen leikkausta ja kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen. Rokotusten yhteydessä hoidon tauottamisesta tulee keskustella lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttöä tulee välttää raskauden aikana eikä lääkettä saa käyttää imetyksen aikana. Hoidon aikana ja vähintään 10 viikkoa viimeisen pistoksen jälkeen on käytettävä tehokasta ehkäisyä, koska lääkkeen vaikutuksia raskaana ollessa ei tunneta.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Iksekitsumabihoidon aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko ja CRP. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Jos lääkettä käytetään yhdessä metotreksaatin kanssa, on sen turvakokeista huolehdittava. Iksekitsumabihoito edellyttää seurantaa erikoislääkärin toimesta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioille, eikä sitä saa antaa aktiivisten tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkityksen tauottamisesta rokotuksen tai leikkauksen takia tulee keskustella lääkärin kanssa.

Päivitetty 15.5.2023