Siirry sisältöön

Kannanotot

Reumaliiton viesti STM:n selvityshenkilöille

STM:n selvitys osatyökykyisten tilanteesta työmarkkinoilla

Selvityshenkilöiden tehtävänä on koota havaintoja aiemmista ehdotuksista ja selvityksistä ja tehdä esitykset etuus- ja palvelujärjestelmien kehittämiseksi. Lisäksi Kerätär ja Oivo arvioivat työkyvyttömien työttömien asemaa aktiivimallissa ja mahdollisuuksia selvitä aktiivimalliin sisältyvistä edellytyksistä.

Haluamme tällä kannanotolla nostaa selvityshenkilöiden tietoisuuteen reuma- ja tule-sairaiden näkökulmaa työllistymiseen ja aktiivimalliin.

Pääkohdat

 1. Moni työtön on työkyvytön. Työttömän tilanteen ja tarpeiden laaja-alainen kartoittaminen auttaa tarjoamaan oikeita aktivointitoimia, palveluja ja tukimuotoja sekä siten työllistymään.

  Aktiivimallin aktivointitoimet tulisi käsittää nykyistä laajemmin, sisältäen esimerkiksi terveydentilaa edistävää,                terveydenhuollon ammattilaisen suosittamaa kuntoutusta.  

 2. Reumaliiton mielestä laki aktiivimallista ei ota tarpeeksi huomioon ihmisten erilaisia terveydentiloja.

  4,65 prosentin alennusta työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen ei tulisi tehdä, mikäli työtön ei sairauden tai          sairastumisen vuoksi kykene täyttämään velvoitteita.  

 3. Aktivointitoimia ei tulisi käyttää, mikäli vireillä on valitus työkyvyttömyyseläkepäätöksestä.  
 4. Työn pitää sopia terveydelle.  
 5. Usea pitkäaikaissairas haluaisi tehdä töitä.  
 6. Työkykykoordinaattoreita tulee olla riittävästi.  
 7. Sairastaminen aiheuttaa paljon kustannuksia.