Siirry sisältöön

Lausunnot

Lausunto esteettömyysdirektiiviin

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Reumaliitolta lausuntoa hallituksen esitykseen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Reumaliitto näkee, että esteettömyys yhteiskunnan eri osa-alueilla on tärkeää ja sitä tulee lisätä.

Hallituksen esityksessä on päädytty siihen, että rakennettua ympäristöä koskevia vaatimuksia ei oteta mukaan hallituksen esitykseen vaan sen soveltamisesta päätetään myöhemmin.

Rakennettu ympäristö uudistuu hitaasti ja on vielä Suomessa monin paikoin esteellinen, eikä tarjoa yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia kaikille. Reumaliitto kiirehtii toimia direktiivin täytäntöönpanosta myös esteettömän ympäristön osalta. On tarpeen myös selvittää direktiivin säädöksiä yksityiskohtaisempaa sääntelyä kansallisesti.

Esteettömyyttä ja saavutettavuutta lisäämällä tuetaan erilaisia rajoituksia omaavia henkilöitä osallistumaan yhteiskuntaan. Ihmisten rajoitukset voivat olla pysyviä tai ikään, elämäntilanteeseen tai sairauden vaiheeseen liittyviä kausia. Esteettömyys ja saavutettavuus tukevat useiden ihmisten mahdollisuuksia elää mielekästä elämää yhteiskunnassamme ja lisäävät yhdenvertaisuutta. Esteettömyysdirektiiviin liittyvä lainsäädäntö lähtökohtaisesti tukee näitä tavoitteita.