Siirry sisältöön

Blogi

Haluatko mukaan vaikuttajaverkostoon?

Vuoden vaihtuessa uuteen on hyvä hetki pysähtyä, ja suunnata katse hetkeksi tulevan sijaan menneeseen. Mitä kaikkea teimme viime vuoden aikana Reumaliiton vaikuttamistoiminnassa?

Keväällä Reumaliiton vaikuttamistyön painopiste oli hallitusohjelmassa: yhteydenotoissa sidosryhmiin, päättäjiin, ehdokkaisiin ja puolueisiin. Tavoitteena oli saada hallitusohjelmaan sairastuneille suopeita kirjauksia. Siihen päästiin osittain. Blogistani voi lukea aiheesta lisää.

Kesällä oli aika koota uutta Eduskunnan Tules -ryhmää, jonka toiminta polkaistiin käyntiin syksyllä. Saimme mukaan 14 reuma- ja tule-sairauksista kiinnostunutta kansanedustajaa, lähes kaikista puolueista. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mia Laiho (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Noora Koponen (vihr.). Reumaliitto luotsaa ryhmää ja tuo siellä esiin sairastuneiden kohtaamia haasteita.

Läpi vuoden olemme tehneet lausuntoja ja kannanottoja. Esimerkiksi alkuvuodesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi näkemystämme asiakasmaksuja koskevaan lakiin ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta potilasvahinkolautakuntaan liittyen. Lisäksi teimme kannanoton muun muassa Kelan kuntoutuksen laadun huononemisesta.

Vaikuttamisessa yhteistyö on tärkeää, jotta sanomaan saadaan enemmän painoarvoa. Kuulumme esimerkiksi Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto Potkaan, jolle välitimme viimeisimmän kannanottomme. Se koski valmisteilla olevia sote-keskuksia ja sitä, mitä niissä reuma- ja muiden tule-sairaiden näkökulmasta tulisi olla.

Vaikuttamistoiminta on laaja-alaista sairastavien asioiden parantamista. Edellä mainittujen lisäksi olemme mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekisteri-hankkeessa, jolla halutaan parantaa reumahoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Lisäksi edustimme potilaita hankkeissa, joissa laadittiin kansallinen hoitopolku lastenreumaan ja selkärankareumaan sairastuneille. Hoitopolkujen tarkoituksena on yhdenmukaistaa näiden sairauksien hyvää hoitoa Suomessa.

Tällä hetkellä tekeillä on Reumaliiton aloite reumahoidon vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tullaan antamaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle. Sairastavan kannalta hoidon vaikuttavuuteen liittyy lähes kaikki mahdollinen. Siksi valmisteluvaiheissa kysyimmekin kokemusnäkökulmaa Reumaliiton vaikuttajaverkostolta.  

Vaikuttajaverkoston tarkoituksena on lisätä liiton ja sen toiminnassa mukana olevien kommunikaatiota ja tietoa vaikuttamistoimista. Verkoston jäsenet saavat sähköpostilla ajantasaisesti tietoa liiton tärkeimmistä toimista. Tarvittaessa me pyydämme verkostolta kokemusnäkökulmaa valmistelutyön tueksi.

Vaikuttajaverkostoon saa liittyä kuka vain reuma- ja tule-sairaiden vaikuttamisasioista kiinnostunut, eikä se sido mihinkään. Olethan minuun yhteydessä, mikäli haluat lisätietoa tai liittyä mukaan!

 

Lisätietoa vaikuttamistoimista