Gå till innehåll

Nyheter

Ändringar i faktureringen av medlemsavgifter – kontrollera uppgifterna

Kontrollera att du har rätt referens- och kontonummer när du betalar nästa års medlemsavgift så att din betalning styrs till rätt faktura när Reumaförbundet övergår till centraliserad fakturering.

I början av året skickar Reumaförbundet din egen reuma-/tules-förenings medlemsavgift för år 2021. Din förening har fastställt medlemsavgiftens storlek på sitt årsmöte 2020.

Medlemsavgiften betalas till det Reumaförbundets konto, som framgår av fakturan. Om du har ett direktdebiteringsavtal med din nätbank, bör du även uppdatera kontonumret i avtalet. Vid betalning ska du även uppge referensnumret på fakturan.

Om det i familjen finns flera personer som är medlemmar i föreningen, bör varje person använda sitt eget referensnummer vid betalning av fakturan så att betalningen styrs till rätt faktura och medlemsavgiften registreras som betald. De registrerade betalningarna betalas därefter till din förening.

Betala medlemsavgiften i tid. Det ger dig rätt att delta i föreningens verksamhet och du får tidningen Reuma i din postlåda.