Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Reumasalvor

Av tradition har reumatiska sjukdomar behandlats med antireumatiska läkemedel som appliceras på huden. Även om effektivare läkemedelsbehandling delvis har trängt undan sådan läkemedelsbehandling, har de i främsta hand geléaktiga reumasalvorna fortfarande betydelse särskilt vid egen-vård av reumatiska sjukdomar. Reumasalvorna lämpar sig också för att förstärka effekten av övrig behandling. Numera säljer apoteken beprövade antiinflammatoriska läkemedel vars effekter är vetenskapligt bevisade.

Förutom apotek säljer även hälsokostaffärer reumasalvor. Effekten hos de preparat som hälsokostaffärerna säljer är tveksam, men helt ineffektiva är de knappast. När det gäller ormsalva som folk ofta köper hem från Estland torde effekten främst ligga på det psykologiska planet. Redan i och med att man masserar och värmer upp vävnaderna när man applicerar reumasalvorna kan man få fart på blodcirkulationen och lindra smärta.

Reumasalvorna lämpar sig bäst för behandling av inflammationer i små leder, artros, ytliga senskideinflammationer och skador samt för behandling av till exempel belastningsrelaterad muskelvärk.

Om det verksamma ämnet i reumasalvan är ett modernt antiinflammatoriskt medel har den i tillräckligt stor utsträckning visat sig tränga in till några millimeters djup. Sådana antiinflammatoriska läkemedelspreparat är Felden, Piroxin, Orudis och Voltaren, och dessutom Eeze, som är en spray som används för lokal behandling. Utan läkarrecept kan man köpa preparaten i mindre förpackningar, men med recept berättigar de till grundersättning (35 %).

Capsaisinplåster (Qutenza, receptbelagt) är främst avsett för neuropatisk smärta. Det kan i vissa fall även lämpa sig för behandling av lokal smärta förorsakad av en reumatisk sjukdom.

På apoteket finns även andra salvor som är ämnade för egenvård, men som inte på ovannämnda sätt genomgått klinisk forskning. Ett sådant preparat är t.ex. Mobilat, som åtminstone innehåller ett salicylderivat som verksamt ämne.

Det är i allmänhet ofarligt att använda reumasalvor och användningen kan ersätta antiinflammatoriska läkemedel som tas via munnen. Biverkningar, t.ex. magsår, som förknippas med antiinflammatoriska läkemedel, förekommer inte vid användning av reumasalvor. Reumasalvorna kan förorsaka eksem eller lindrig irritation på huden. Reumasalvor bör inte användas på mycket ömtålig eller tunn hud och inte heller nära ögon eller på slemhinnor.

Under de sista graviditetsveckorna bör man undvika att använda preparat som innehåller antiinflammatoriska läkemedel. Man bör bekanta sig med och noggrant följa anvisningarna i den bipacksedel som bifogas salvan.

Uppdaterad 17.11.2015