Bra att veta

Läkemedelsbehandling, graviditet och amning vid en reumatisk sjukdom

Bra att veta om läkemedelsbehandling, graviditet och amning

Det är bra att i god tid före en planerad graviditet diskutera med den behandlande läkaren. En del av de läkemedel som används vid behandling av reumatiska sjukdomar kan behöva pausas månader innan graviditeten börjar. Läkemedelsbehandling under graviditet och amning ska vara tillräckligt effektiv för mamman, men samtidigt säker för fostret och spädbarnet.

De flesta biologiska läkemedel som används för att behandla reumatiska sjukdomar bör pausas redan innan graviditeten börjar. Det rekommenderas att även JAK-hämmare och en del läkemedel som klassas som cytostatika pausas. Dessa läkemedel ska heller inte användas under amning. Män behöver i allmänhet inte göra uppehåll i behandlingen när en graviditet planeras, men vid vissa läkemedel rekommenderas ett uppehåll även för män (cyklofosfamid).

Läs mer om läkemedelsbehandling, graviditet och amning

Närmare information om läkemedelsbehandling vid graviditet och amning finns i Reuma-abc under enskilda antireumatiska läkemedel och på Reumahuset på Hälsobyn.fi.

Information om läkemedelsbehandlingens effekter på fertilitet, graviditet, fostrets utveckling och amning fås även från Teratologiska informationstjänsten.