Bra att veta

Kirurgiska ingrepp

Reumaortopediska ingrepp

Skador i leder och ben som omger leden kan orsaka smärta, felställningar, instabilitet och begränsat rörelseomfång i leder. För att korrigera dessa och förbättra funktionsförmågan kan man överväga kirurgi. Ledprotesoperationer hör numera till de vanligaste reumaortopediska ingreppen, men även putsning och steloperation av leder förekommer. Ingrepp kan även utföras för att frigöra nerver och avlägsna reumatiska knölar och kalkansamlingar under huden.

Putsning av leder

Förebyggande ingrepp för att putsa leder kan lindra smärta och svullnad i leder. Putsning av senor kan till exempel lindra stelhet i fingrar. Med den här typen av ingrepp stoppar nödvändigtvis inte den skada som inflammationen har förorsakat. Putsning kan behövas om inflammationen inte kan behandlas med läkemedel eller lokala injektioner.

Steloperation

Steloperationer görs för att förbättra funktionsförmågan och förhindra smärtan i leder som blivit skadade av inflammation. Steloperation kan utföras för att korrigera svåra felställningar eller förhindra att de förvärras och för att stödja instabila leder. I vissa fall kan man till exempel i handleden eller vristleden göra en partiell steloperation för att bevara en del av ledens rörlighet.

De vanligaste steloperationerna i övre extremiteterna görs på lederna i fingrar och handleder, i nedre extremiteterna på leder i vrister, mellanfötter och stortår. Även halsryggen och ryggraden kan stelopereras. Under ingreppet avlägsnar man brosket i den skadade leden, varefter man fäster benen mot varandra med hjälp av olika skruvar, stift och plattor. Ibland kräver ingreppet även ett bentransplantat.

Ledprotesoperation

Vid en ledprotesoperation avlägsnar man skadade ledytor och ersätter dem med en ledprotes. Med ledprotesoperationer kan man lindra smärtan i leden, korrigera felställningar och förbättra ledens funktion. Ledens rörelseomfång efter operation beror på utgångsläget, hur rehabiliteringen lyckats och vilken typ av ledprotes man fått inopererad.

Ledprotesoperationer i övre extremiteter syftar till att minska ledsmärtan och öka funktionen i leden så att det blir lättare att utföra vardagliga sysslor. Protesoperationer av handleder, knogleder, tummar och fingrar kan göra det lättare att greppa föremål. Syftet med protesoperationer i höfter, knän och vrister är att lindra smärtan och att förbättra gångförmågan.

Att beakta vid kirurgiska ingrepp

När man planerar kirurgiska ingrepp tar man hänsyn till den reumatiska sjukdomens aktivitet. Även andra eventuella grundsjukdomar, till exempel diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, bör vara så välkontrollerade som möjligt.

När en operation planeras måste man även beakta den läkemedelsbehandling som används. Det kan bli nödvändigt att göra uppehåll i behandlingen före och efter ingreppet.

Om fler leder kräver operation, bestäms operationsordningen enligt ledsymtomens allvarlighetsgrad, risken för vävnadsskada och sannolikheten för att rehabiliteringen efter operationen lyckas.

Inflammationer och sår i huden bör behandlas före operation. Samma gäller för tänder. Att sluta röka är också att rekommendera eftersom rökning avsevärt ökar risker relaterade till kirurgiska ingrepp, till exempel risken för sårinfektion, blodproppar och andningsproblem.

Mer information om reumaortopediska ingrepp hittar du på Reumahuset på Hälsobyn.fi.