Kurikka

Styrelseträffen Södra Österbotten och Österbotten

söndag 15.9.2024

Reumaliitto

Tidpunkt för evenemanget

söndag 15.9.2024,

kl. 09:30-15:00

Plats för evenemanget

Hotel Kurikka

Hovinkatu 1,Kurikka

Arrangör

Reumaliitto

Syftet med styrelseträffarna är att stärka och stödja medlemsföreningarnas styrelser och erbjuda en möjlighet att nätverka i regionen. Till träffarna inbjuds samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter i föreningen. Även regionens invalda till förbundets styrelse och fullmäktige kan delta på evenemanget.

På styrelseträffarna behandlas aktuella teman som används för att föra Reumaförbundets strategi närmare föreningarnas vardag. Höstens 2024 teman knyter an till jämlikhet, medlemsstigen och egen vården och hur dessa kan bearbetas i föreningens verksamhet. Utöver detta erbjuds aktuell information och möjlighet till att nätverka med samtliga föreningskollegor. Styrelseträffen i Kurikka ordnas på svenska och på finska i två olika grupper. Dagens program med lunch och kaffe (morgonkaffe och eftermiddagskaffe med tilltugg) är kostnadsfritt för deltagarna. Om övernattning önskas, reservera rum direkt från hotellet på föreningens/deltagarens bekostnad: Hotel Kurikka (info@hotelkurikka.fi) med koden Reumaliitto. Rumspris: 1 pers.rum 95 eur / natt, 2 pers. rum 110 eur / natt. Rumspriset och -kvoten är i kraft till 6.9.2024.

En person kan anmäla samtliga deltagare till styrelseträffen. Varje deltagare anmäls på enskild blankett. Om deltagaren inte har en e-postadress, används till exempel ordförandes eller föreningens allmänna e-postadress. I dylikt fall kan enbart personen till den använda e-postadressen ändra deltagarens information på anmälningsblanketten. På anmälningsblanketten samlas information (åldersgrupp, kön, utbildning, yrke) som används till finansiärens rapportering. All information raderas vid årsslutet på ett vederbörligt sätt.  

Hjärtligt välkomna!

Tillställningen ordnas med stöd från Opintokeskus Sivis.


Evenemang