Gå till innehåll

Nyheter

Reumatism blev en osynlig sjukdom  

Internationella reumatikerdagen infaller den 12 oktober. 

I Finland har 118 000 personer insjuknat i inflammatoriska reumatiska sjukdomar. De vanligaste diagnoserna är ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit. Reumatiska sjukdomar har emellertid delvis blivit osynliga. Till skillnad från tidigare årtionden orsakar de i dag sällan permanent skada.  

“Vi har gjort stora framsteg i behandlingen av reumatiska sjukdomar, men vi måste se till att hålla fast vid dessa framgångar. Det är viktigt att den som insjuknar får vård i tid och vid behov även rehabilitering”, säger Satu Gustafsson, Reumaförbundets styrelseordförande.  

Reumatism är en kronisk sjukdom. De flesta som insjuknar behöver läkemedelsbehandling livet ut. Såväl för individen som för samhället är det viktigt att sjukdomen diagnostiseras så tidigt som möjligt. Om behandling sätts in i tid, hinner inflammationerna inte skada lederna permanent. 

Av denna orsak gagnar en effektiv vårdkedja alla. Det är viktigt att man inom primärvården känner igen vilka symtom ledgångsreumatism orsakar och skickar patienten vidare så att diagnosen inte fördröjs. Den egentliga diagnosen ska ställas av en läkare specialiserad inom reumatologi. En god vårdplan och, vid behov, en väl fungerande rehabilitering hjälper en att fortsätta med ett aktivt liv och att bevara arbetsförmågan. 

Kostnaden för de läkemedel som används för att behandla inflammatoriska reumatiska sjukdomar uppgår till omkring 200 miljoner om året.  Ju fortare man kan konstatera sjukdomen, desto bättre resultat ger behandlingen i allmänhet. Därför lönar det sig att satsa på god vård, även ur ett ekonomiskt perspektiv.

“Ur ett mänskligt perspektiv är det också viktigt att en människa får må så bra som möjligt trots sin sjukdom”, säger Gustafsson.

Visste du detta? 

  • Den som insjuknar i ledgångsreumatism är i allmänhet kring 60 år, i ankyloserande spondylit 20–30 år. 
  • Det finns över 200 reumatiska sjukdomar. Inflammatoriska reumatiska sjukdomar är bara en del av dem. Till icke-inflammatoriska reumatiska sjukdomar hör bland annat osteoporos och artros.  
  • Artros är den vanligaste ledsjukdomen. I Finland finns det 250 000 personer med knä- eller höftledsartros som orsakar nedsatt funktionsförmåga. Antalet personer med en lindrigare form av artros eller artros i andra leder är flera gånger större.  

Ytterligare information

Anu Uhtio, verksamhetsledare, anu.uhtio(at)reumaliitto.fi, t. 044 709 81 38 
Satu Gustafsson, styrelseordförande, satu.gustafsson(at)reumaliitto.fi, t. 044 563 00 81 

Reumaförbundet har 138 medlemsföreningar med totalt 30 000 medlemmar. Reumaförbundet erbjuder forskningsbaserad information om reumatiska sjukdomar samt rådgivning och kamratstöd. Förbundet ordnar kurs- och utbildningsverksamhet för att stödja välbefinnande samt bedriver påverkansarbete för dem som insjuknat i reumatiska sjukdomar och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.  

Den nationella Reumaveckan firas den 10–16 oktober. Medlemsföreningarna ordnar evenemang och jippon runt om i landet med temat Frivillighet skapar styrka. Novartis stöder Reumaveckans kampanj finansiellt.