Reumatiska sjukdomar

Reaktiv ledinflammation och Reiters syndrom

Ledinflammation kan ibland uppstå som följd av inflammation i tarmar och könsorgan. Sjukdomstillstånd där kroppens immunologiska system reagerar mot infektion, kallas reaktiv ledinflammation (artrit). Om sjukdomen uppträder i kombination med inflammationssymptom från ögon, hud, mun eller slemhinnor i könsorgan och urinrör talar man om Reiters syndrom.

Reaktiva ledinflammationer hör till gruppen seronegativa reumatiska ryggradssjukdomar.

Sjukdomsorsak

Orsaken till varför ledhinnan reagerar mot en bakterieinfektion i tarmar eller könsorgan med inflammation är okänd. I en led förekommer inga levande bakterier. Inflammationen kan orsakas av klamydiainfektion i könsorganen, av salmonellainfektioner i tarmarna samt av yersinia, campylobacter, shigella och till och med av vanlig diarré i samband med utlandsresor. Risken för dessa infektioner är störst vid varma länders turistcentra.

Över hälften av de insjuknade har vävnadstypen HLA-B27, men även personer utan riskfaktor kan drabbas av inflammationen. Sjukdomen är vanlig bland unga vuxna, men påträffas även hos barn. Den är mycket sällsynt hos äldre människor. Man vet inte med säkerhet varför äldre människor inte drabbas av inflammationen i samband med diarrésjukdom.

Symptom

En eller två veckor efter diarré eller infektion i könsorganen svullnar någon led upp och värker. Symptomen uppträder oftast i några få leder, men sällan i fler än fem leder. De nedre extremiteterna drabbas i större utsträckning än handens leder. Ofta drabbas även korsryggens si-leder. Förutom ledsjukdom förekommer ibland även utslag som påminner om psoriasis på fotsulorna, tårna eller naglarna. Ögonrodnad eller urinrörsinflammation kan även förekomma. Stegring och trötthet förekommer generellt. Förhöjd sänka och CRP är tecken på pågående inflammation.

Diagnostik

Reaktiv ledinflammation till följd av diarré eller infektion i könsorgan är lätt att upptäcka. Ibland kan patienten få endast lindriga besvär eller vara helt symptomfri trots pågående infektion. Infektionsorsaken kan då fastställas genom bakterie- eller blododling.

Behandling

Infektion som gett upphov till ledinflammation behandlas med antibiotika. Samtidigt behandlas en eventuell infektion hos sexpartnern. Ledinflammation behandlas med antiinflammatoriska värkmediciner, ibland även med kortisonpreparat. Man bör undvika att belasta en svullen led, men lätt träning för att bibehålla rörelseomfånget och muskelstyrkan rekommenderas. Inflammation och värk i lederna kan dämpas med en isblåsa.

Reaktiv ledinflammation kan förebyggas till en del. Genom att använda kondom kan infektioner i könsorgan undvikas. Rena livsmedel och noggrann handhygien, framför allt i varma länder, minskar risken för tarminfektioner.

Prognos

Reaktiv ledinflammation är oftast lindrig och läker ut inom några veckor. Värk i lederna kan dock fortsätta under en mycket lång tid hos ett flertal patienter. Följdsjukdomar på grund av infektioner i könsorganen är i regel besvärligare än följdsjukdomar efter diarréer. Den ärftliga riskfaktorn HLA-B27 i kombination med symptom från slemhinnorna eller huden, innebär i genomsnitt en svårare sjukdomsform. Inflammationen kan vara mycket svår och blir den långvarig kan den leda till ryggradsreuma eller förorsaka skador på ögat.