Läkemedel mot reumatiska sjukdomar

Aurotiomalat (injektionsguld)

Aurotiomalat, även känt som injektionsguld, användes tidigare som långtidsbehandling vid ledgångsreumatism. Tillverkaren upphörde tillverkningen av natriumaurotiomalat som marknadsfördes under handelsnamnet Myocrisin år 2019.

Läkemedlet administrerades som intramuskulär injektion. Det minskade den reumatiska inflammationen och bromsade sjukdomsförloppet. Effekten sågs 2–4 månader efter insatt behandling. 

Läkemedlet användas allmänt på 1900-talet vid behandling av ledgångsreumatism.  

Uppdaterad 4.6.2020