Uni ja palautuminen -verkkovalmennus

onsdag 28.2.2024

Reumaliitto

Tidpunkt för evenemanget

onsdag 28.2.2024,

kl. 00:00

onsdag 20.3.2024,

kl. 00:00

Plats för evenemanget

Verkkovalmennuksen alustana käytetään Howspace-verkkoalustaa, jossa myös tapaamiset järjestetään. Ohjeet lähetetään osallistujille sähköpostitse.

Verkkovalmennus

Arrangör

Reumaliitto

Event illustration

Koetko haasteita riittävän unen ja palautumisen kanssa? Hae mukaan Omahoitopolku-hankkeen verkkovalmennuksen pilotointiin.


Valmennuksessa pääset tarkastelemaan omia tottumuksiasi unen ja palautumisen suhteen sekä oppimaan hyvän unen merkityksestä ja avaimista. 
 
Valmennus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville, jotka kokevat haasteita unen tai palautumisen kanssa. Jos sinulla on todettu jokin unihäiriö, voit osallistua verkkovalmennukseen, mutta huomioithan, ettei valmennuksessa erityisesti keskitytä diagnosoituihin unihäiriöihin tai niiden hoitoon. 
 
Uni ja palautuminen -verkkovalmennusta pilotoidaan aikavälillä 28.2.–20.3.2024. Valmennus sisältää neljä ryhmätapaamista, jotka pidetään keskiviikkoiltaisin klo 17:30-19:30 etäyhteyden välityksellä. Näiden lisäksi valmennukseen kuuluu itsenäisiä tehtäviä tapaamisten välillä.  Valmennus toteutetaan kokonaan verkon välityksellä. 
 
Tapaamiskerroilla päästään mm. keskustelemaan samankaltaisessa tilanteessa olevien ryhmäläisten kanssa sekä perehdytään uneen ja palautumiseen asiantuntijan luentojen kautta. Yhdellä tapaamiskerralla osallistujat pääsevät kysymään uneen ja palautumiseen liittyviä kysymyksiään sairaanhoitaja ja unihoitaja Tuula Tanskaselta. Verkkovalmennuksen pilotointiin osallistuvilta odotetaan sitoutumista kaikille neljälle tapaamiskerralle sekä vastaamista palautekyselyihin. 
 
Mukaan valmennuksen pilotointiin otetaan maksimissaan 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, kunhan seuraavat kriteerit täyttyvät:  hakija on täysi-ikäinen, hän sairastaa reuma- tai muuta tuki- ja liikuntaelimistön sairautta ja on vastannut valmennuksen alkukyselyyn. Odotamme verkkovalmennuksen pilotointiin osallistuvilta sitoutumista kaikille neljälle tapaamiskerralle sekä vastaamista palautekyselyyn valmennuksen päätyttyä. Pilottiryhmäläisten kehittämismyönteinen asenne ja rehellinen palaute auttavat kehittämään tulevia valmennuksia yhä paremmin kohderyhmän toiveita ja tarpeita vastaavaksi. 

Hakuaika valmennukseen päättyy 21.2.2024 ja ilmotamme valmennukseen mukaan pääseville henkilöille valinnoista 23.2.2024 mennessä. 
 
--- 
 
Omahoitopolku-hankkeessa (2023–2025) järjestetään verkkovalmennuksia eri elintapoihin ja omahoidon teemoihin liittyen. Tämä alkuvuodesta 2024 järjestettävä verkkovalmennus teemalla uni ja palautuminen on verkkovalmennusten ensimmäinen pilotti, jonka pohjalta tulevia valmennuksia kehitetään. 

Omahoitopolku on Reumaliiton koordioima hanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla. Tässä valmennuksessa yhteistyökumppanina on myös Opintokeskus Sivis.

Lisätietoja valmennuksesta antaa hankkeen projektipäällikkö Heta Rissanen, heta.rissanen@reumaliitto.fi, p. 0447841777 (arkisin 9-15). 

 

Evenemang