Ylihärmä

Styrelseträff Södra Österbotten och Österbotten

lördag 2.9.2023

Tidpunkt för evenemanget

lördag 2.9.2023,

kl. 09:30-16:00

Plats för evenemanget

Vaasantie 22 / Vaasavägen 22,Ylihärmä

Arrangör

Reumaförbundet ordnar Styrelseträffar hösten 2023 i alla sina nio regioner. Syftet med styrelseträffarna är att stärka och stödja medlemsföreningarnas styrelser och erbjuda en möjlighet att nätverka i regionen.
Till träffarna inbjuds samtliga styrelsemedlemmar och ersättare i föreningen. På
styrelseträffarna behandlas aktuella teman som används för att föra Reumaförbundets strategi närmare föreningarnas vardag. Höstens teman knyter an till vårdreformen och organisationssamarbetet i välfärdsområdena samt till utveckling av medlemskap. Under dagen genomförs dessutom en workshop som fokuserar på nästa års gemensamma verksamhet.
Härmä Spa erbjuder övernattning förmånligt till deltagarna. Deltagarna reserverar själva övernattningen direkt från Härmä Spa, vid reservering nämn koden "Reumaförbundets Styrelseträff".

En person kan anmäla flera deltagaren, varje deltagare anmälas på en nyt anmälningsblankett. Om deltagaren inte har en epost adress, använd t.ex. föreningens eller ordförandes epostadress.

Evenemang