Diskussionsmöte om verksamhet för att främja hälsa och välbefinnande

torsdag 21.9.2023

Reumaliitto

Tidpunkt för evenemanget

torsdag 21.9.2023,

kl. 17:00-19:00

Plats för evenemanget

Microsoft Teams

Arrangör

Reumaliitto

Välkommen att diskutera föreningars välbefinnandets- och hälsoverksamheter
 
Vilken typ av verksamhet som främjar välbefinnande skulle ni i er förening vilja utöva i er egen verksamhet? Hur skulle förbundet kunna beakta och stödja föreningar i detta arbete? Ni är välkomna att dela era tankar både ur svensk- och finskspråkiga föreningars perspektiv!
 
Reumaförbundet inbjuder svensk- och tvåspråkiga föreningar att diskutera verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande inom föreningarna och framtidsutsikter relaterade till dem torsdag 21.9. kl. 17–19. På mötet presenteras även Reumatroppi-verksamheten och det svenskspråkiga materialet. Reumatroppi-verksamheten är utvecklad inom Reumaförbundet och har till syfte att främja välbefinnande. Verksamheten inkluderar ett färdigt koncept och material som alla intresserade föreningar får använda utan kostnad.
 
Mötet ordnas via Teams på distans. Mer information och anmälning i förväg senast mån. 18.9.
 
Tuula Tikkanen deltar i mötet för att understöda de svenskspråkiga föreningar i svenskspråkig diskussion.

Evenemang