Helsinki

Testi Kevätretki 2 laavulle

Thursday 31.8.2023

Event time

Thursday 31.8.2023,

time 10:00-14:00

Event place

Iso Roobertinkatu 20-22 A,Helsinki

Organizer

Retki on avoin kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja Hetalta p....


Maksut yhdistyksen tilille 3958985941+412 Kirjoita lisätietoihin nimi ja laavuretki.

Säävaraus!

Events