Infotilaisuus: Opintokeskus Siviksen taloudellinen tuki yhdistyksille

Tuesday 5.9.2023

Event time

Tuesday 5.9.2023,

time 19:00-20:00

Event place

Verkkotilaisuus

Organizer

Reumaliiton jäsenyhdistykset voivat saada koulutusten ja ryhmätoiminnan rahoittamiseen tukea Opintokeskus Sivikseltä. Tässä infotilaisuudessa käydään läpi taloudellisen tuen hakukriteerit erilaisiin yhdistystoiminnan muotoihin ja valmistaudutaan syys-lokakuun taitteessa olevaan koulutusten tuntihakuun.

Events